Copyright © 2014 dp Company
                   LIEHOVAR NA DESTILÁTY
        Company
©
PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA
Cenník za pestovateľské pálenie ovocia v pestovateľskej pálenici: Podľa zákona možno v pestovateľskej pálenici vypáliť v jednom roku, ktorý sa začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roku 43 la (litrov 100% alkoholu) so zníženou spotrebnou daňou o 50%. Cena za výrobu 1 litra  50% destilátu v našej pestovateľskej pálenici Vás vyjde na 5 EUR s DPH